IV Quiz 7 - dzieci

1. Kornik drukarz to największy wróg lasu, w którym rosną:

a. świerki.
b. jodły.
c. buki.

2. Jakie organizmy dzięki energii słonecznej, mają zdolność syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla, wody i soli mineralnych?

a. Zwierzęta
b. Rośliny
c. Roztocza

3. Gdzie leśnicy hodują z nasion sadzonki drzew leśnych?

a. Na polu
b. W szkółce leśnej
c. W ogrodzie

4. Ptak, który po pniu porusz się głową w dół, to:

a. raniuszek.
b. kowalik.
c. zięba.

5. Ssak ten jest czyściochem i nocnym markiem:

a. Borsuk
b. Lis
c. Tchórz

6. Grążel żółty jest rośliną:

a. objętą częściową ochroną.
b. objęta ścisłą ochroną.
c. nie objętą ochroną.

7. Przykładem pomnika przyrody jest:

a. aleja lipowa w Podkowie Leśnej.
b. rezerwat przyrody „Choczewskie Cisy” na Kaszubach.
c. Park Narodowy „Ujście Warty”.

8. Piestrzenica kasztanowa to:

a. silnie trujący grzyb.
b. groźny szkodnik kasztanowców.
c. gatunek ptaka gniazdującego na kasztanowcach.

9. Zawilce kwitną:

a. w warstwie runa przed rozwojem liści drzew.
b. w warstwie podszytu przed rozwojem liści drzew.
c. w warstwie runa po rozwoju liści drzew.

10. Jak długo leśnicy hodują w szkółce leśnej sadzonkę drzewa?

a. od 10 do 15 lat
b. od 5 do 10 lat
c. od 1 do 3 lat


Zapisz - zapsiuje wynik quizu
Sprawdź wynik - po sprawdzeniu wyników nie można już zmienić odpowiedzi