IVQuiz1 - dzieci

1. Gatunek drzewa, który nie występuje w polskich lasach, to:

a. Dąb bezszypułkowy,
b. Kasztanowiec pospolity,
c. Grab zwyczajny.

2. Program Natura2000 to:

a. program utworzenia w krajach Unii Europejskiej sieci obszarów objętych ochroną przyrody,
b. program, który ma na celu ochronę 2000 gatunków ptaków europejskich,
c. program unijny dotyczący górnictwa

3. Warstwę podszytu tworzą:

a. Konwalia majowa, płonnik pospolity, chrobotki
b. Jałowiec pospolity, kalina koralowa, leszczyna pospolita
c. Buk pospolity, Sosna pospolita, Dąb szypułkowy

4. Zdjęcie przedstawia owoc drzewa o nazwie:

a. Sosna limba ,
b. Klon zwyczajny
c. Buk pospolity

5. Owoce te nazywamy:

a. Bukwią,
b. Żołędziami,
c. Kasztanami.

6. Ssak, który potrafi latać, to:

a. Dzięcioł,
b. Rudzik,
c. Nietoperz.

7. Makulatura to:

a. niepotrzebne butelki plastikowe, które można ponownie wykorzystane
b. zniszczony i niepotrzebny papier, który może być ponownie wykorzystany
c. potłuczone szkło, które można ponownie wykorzystane

8. Pożary lasów mogą być wywołane przez:

a. Silne wiatry.
b. Szkło porzucone w lesie.
c. Wypalanie traw.

9. Dostarcza energii niezbędnej do procesu fotosyntezy:

a. Słońce.
b. Temperatura.
c. Opady.

10. Powierzchnia lasów w Polsce i w Europie:

a. rośnie
b. maleje
c. nie zmienia się


Zapisz - zapsiuje wynik quizu
Sprawdź wynik - po sprawdzeniu wyników nie można już zmienić odpowiedzi