IIQuiz3 - dzieci

1. W jakiej porze roku leśnicy najczęściej wycinają drzewa, które osiągnęły dojrzałość?

a. Wiosną
b. Latem
c. Zimą

2. Jak nazywa się urządzenie, w którym leśnicy umieszczają w lesie karmę dla dzikich zwierząt?

a. Paśnik
b. Karmnik
c. Karmidło

3. Która cecha drewnianych mebli jest najważniejsza pod kątem ochrony środowiska?

a. Estetyka
b. Są wykonane z surowca odnawialnego
c. Mają zapach

4. Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce jest?

a. rezerwat
b. park narodowy
c. ochrona gatunkowa

5. Największy „uszaty” ptak to:

a. sóweczka
b. sowa uszata
c. puchacz

6. Jakie polskie zwierzę potrafi zmieniać kolory niczym kameleon?

a. Ropucha szara
b. Salamandra plamista
c. Rzekotka drzewna

7. Pierśnica to:

a. promień drzewa, mierzony na wysokości piersi – 1,3 metra nad ziemią.
b. obwód drzewa, mierzony na wysokości piersi – 1,3 metra nad ziemią.
c. średnica drzewa, mierzona na wysokości piersi – 1,3 metra nad ziemią.

8. Dwutlenek węgla CO2 jest gazem:

a. naturalnie występującym w atmosferze.
b. produkowanym przez rośliny w procesie transpiracji
c. CO2 nie jest gazem

9. Warstwę podszytu tworzą:

a. korony drzew
b. krzewy
c. rośliny runa

10. Sikora w jednym dniu może zjeść następującą równowartość owadów

a. kilka sztuk rano i wieczorem
b. tyle owadów i ile sama waży.
c. 4 razy więcej niż sama wazy


Zapisz - zapsiuje wynik quizu
Sprawdź wynik - po sprawdzeniu wyników nie można już zmienić odpowiedzi