dziecimłodzieżnauczyciele
home    PGLPGL Lasy
Państwowe
 blog leśniczego        skrzydlate myśli        blog edukatora    
Gry i prezentacje Wasze Blogi Fotogaleria Leśnoteka Leśny Przewodnik
HOME  >  Konkursy  >  Regulaminy Konkursów  >  Konkurs „Leśny Geniusz”
 kontaktmapa serwisu
Logowanie
Login
Hasło
Przypomnij hasło 
Nie masz konta ? Zarejestruj sie
Zdjęcie miesiąca – dzieci
Zdjęcie miesiąca – dzieci
Komentarze galerii
messi
2020-06-28 18:53:05
woule nie da się patrzeć

messi
2020-06-28 18:52:29
jebane gówna te wasze ptaki

gowno20
2020-05-25 19:24:23
stara strona przeterminowana bo z 2010 roku XD pozdro 600 elo benc

messi
2020-05-06 10:41:54
ja jestem na lekcji

messi
2020-05-06 10:40:54
kttybella to ty?

Konkurs „Leśny Geniusz”

Regulamin konkursu testowego „Leśny Geniusz”

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, które prowadzi Leśny Wortal Edukacyjny www.erys.pl.

II. Kategoria tematyczna konkursu

 1. Pytania, z których będzie składał się quiz będą dotyczyć wyłącznie zagadnień ujętych w Leśnym Wortalu Edukacyjnym czyli lasu – jego mieszkańców, roślin w nim występujących, zachodzących w lesie zjawisk, ludzi związanych z lasem, prac leśnych, itp. Testy zawierają treści dotyczące ekosystemów leśnych oraz pracy leśnika. Wszystkie ww. treści znajdują się w wortalu edukacyjnym www.erys.pl

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów:
         a. szkół podstawowych (7 – 12 lat),  
         b. gimnazjalistów, licealistów oraz uczniów techników  (12 – 19 lat),
  którzy posiadają konto użytkownika w wortalu
  www.erys.pl.
 2. Udział w konkursie jest możliwy jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez konkursowiczów oraz ich prawnych opiekunów.

IV. Cele konkursu

 1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej.
 2. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w trakcie korzystania z portalu edukacyjnego.
 3. Rozwinięcie u uczniów umiejętności pozyskiwania wiedzy i korzystania z różnych źródeł multimedialnych.

V. Zasady konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych:
       a. uczniowie szkół podstawowych
       b. gimnazjaliści
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem wortalu www.erys.pl
 3. Każdego 1 dnia miesiąca zostaną opublikowane na stronach www.erys.pl dwa testy, po jednym dla każdej grupy wiekowej. Test będzie składał się z 10 pytań, na które należy odpowiedzieć, zaznaczając pole z właściwą odpowiedzią. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 4. Jeden użytkownik może wypełnić test tylko raz w miesiącu.
 5. Ta sama osoba używająca kilku różnych loginów i wypełniająca test kilkakrotnie lub w obu grupach wiekowych, zostanie zdyskwalifikowana i nie weźmie udziału w comiesięcznym wyłanianiu zwycięzców.
 6. W konkursie nie wezmą udziału osoby, które wypełniły test w obu grupach wiekowych jednocześnie.
 7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

VI. Harmonogram konkursu

 1. Konkurs trwa od 15.02.2010 do 31.05.2010 r.
 2. Komisja ostatniego dnia miesiąca ogłasza ranking uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów za test w danej grupie wiekowej.
 3. 15.06.2010 r. Komisja ogłosi trzy nazwiska uczestników z najlepszymi wynikami w danej grupie wiekowej.

VII. Kryteria oceny

 1. Każdy uczestnik po zalogowaniu się odpowiada na 10 pytań testowych.
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 pkt.
 3. Maksymalnie za test można uzyskać 10 pkt.
 4. Troje uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w comiesięcznych rankingach, oraz troje najlepszych, wyłonionych po roku trwania konkursu, zostanie nagrodzonych nagrodami rzeczowymi.
 5. W wypadku gdy w comiesięcznej edycji maksymalnie punktowanych odpowiedzi jest więcej niż trzy, o wygranej decyduje losowanie.
 6. W wypadku gdy w całorocznej edycji maksymalnie punktowanych odpowiedzi jest więcej niż trzy, o  wygranej decyduje dodatkowa seria pytań, a po niej losowanie.

VIII. Nagrody

 1. W przypadku nagród rzeczowych o wartości większej niż 760 zł, zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 10 procent sumy wartości nagród rzeczowych – należnej z tytułu podatku od nagrody.
 2. Nagrody przewidziano dla każdej grupy wiekowej.
 3. Nad przebiegiem merytorycznym konkursu czuwa Komisja Konkursu
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Leśnego Wortalu Edukacyjnego www.erys.pl

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.erys.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
 5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem.
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). 
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod adresem: erys@erys.
 9. Rozwiązanie testu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu przez użytkowników lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.

 

© 2006-2020 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
przy współpracy    NFOŚiGW 
CMS by WEB interface
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij