home      PGL PGL Lasy
Państwowe
  blog edukatora          blog leśniczego          skrzydlate myśli     

autor sokole_oko   data 2010-02-20

Biologia bez tajemnic .Biologia
to nauka zajmująca się budową i czynnościami życiowymi organizmów ,ich zależnościami oraz zależnościami między organizmami ,a środowiskiem .

Jej nazwa pochodzi od słów bios (życie) i logos (słowo , nauka ) . Co w skrócie oznacza .że biologia to nauka o życiu .

Dziedziny biologi :

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Biochemia - nauka na pograniczu chemii organicznej  i biologii zajmująca się substancjami organicznymi o dużym znaczeniu biologicznym, takimi jak białka ,węglowodany ,lipidy, kwasy nukleinowe i aminokwasy oraz przemianami chemicznymi zachodzącymi wewnątrz żywych komórek.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów  fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów,organów ,tkanek ,komórek.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Biomechanika – bada właściwości mechaniczne tkanek ,narządów , układów oraz ruch mechaniczny żywych organizmów - jego przyczyny i skutki.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Aerobiologia - nauka zajmująca się badaniem cząsteczek biologicznych w powietrzu atmosferycznym .

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Anatomia  - jest to dział biologii, nauka zajmująca się badaniem makroskopowej budowy i kształtu ciał żywych organizmów.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Antropologia fizyczna –  dział  antropologii zajmujący się zmiennością cech fizjologicznych  i anatomicznych człowieka w czasie i przestrzeni.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia) –nauka  o istnieniu i rozwoju życia na innych ciałach niebieskich .

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Biogeografia - nauka zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem żyjących na Ziemi gatunków roślin i zwierząt oraz całych biocenoz .

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Bioinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Bionika- to interdyscyplinarna nauka badająca budowę i zasady działania organizmów żywych oraz ich adaptowanie w technice  i budowie  urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych .

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Botanika (biologia roślin) – dział biologii zajmujący się roślinami.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Cytologia, inaczej biologia komórki  –  nauka o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych jaką jest komórka  .

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Genetyka – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na  informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach .

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Filogenetyka - dział biologii zajmujący się badaniem drogi rozwojowej organizmów  .

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Fizjologia  – nauka o czynnościach życiowych organizmów. Bada ona prawa rządzące pracą  narządów ,komórek ,tkanek oraz zachodzących w tych organizmach procesów integracyjnych i regulacyjnych.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Histologia  – nauka o rozwoju, budowie i funkcjach tkanek , w przeciwieństwie do anatomii, zajmuje się ona badaniem mikroskopowej budowy ciała.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Hydrobiologia (biologia środowiska wodnego, w węższym rozumieniu ekologia wód) - nauka o życiu organizmów w środowisku wodnym.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Kladystyka, systematyka kladystyczna, systematyka filogenetyczna – sposób klasyfikacji oparty wyłącznie na pokrewieństwie.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów , ich systematyką , budową , fizjologią a także znaczeniem dla człowieka.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Neurobiologia – hasło opisujące różne dziedziny nauki, których celem jest badanie
układu nerwowego .

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Paleontologia – nauka o organizmach kopalnianych , wyprowadzająca na podstawie skamieniałości   i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Systematyka organizmów żywych – nauka zajmująca się badaniem różnorodności organizmów,klasyfikowaniem  ich, katalogowaniem oraz opisywaniem.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Zoologia – nauka  o  wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się , a także ich zachowaniach i budowie.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Ekologia– nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem  oraz wzajemnie między tymi organizmami.

Ziarna aleuronowe w komórkach nasion Ricinus sp.Mikrobiologia –  nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami   oraz wirusami , dział biologii.


Może wybierzecie którąś z tych dziedzin w celu dokształcenia się , a może już wybraliście ?

Mimo wszystko , biologia nigdy nudna nie będzie ,czy się ze mną zgodzicie ,czy nie .

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię
Twój komentarz
Wpisz kod z obrazka   
Zdjęcie CAPTCHA Odśwież obrazek

LOGIN

 

Archwium

2010 (3)
luty (3)
Oceń blog

Ilość głosów: 102
Średnia ocena: 1.68

 
 
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij